Studimi identifikon dy mutacione të veçanta pranë gjenit, një që mund të shkaktojë osteoartrit të gjurit tek të rriturit dhe një tjetër që mund të shkaktojë displazi të ijeve tek foshnjat. Gjetjet mund të vendosin bazat për ekzaminime të mundshme për këto sëmundje, të cilat mund të lejojnë ndërhyrje mjekësore dhe jo mjekësore, pasi pacientët do të dinë se janë në rrezik.  Rezultatet gjithashtu mund të çojnë në trajtime të reja të mundshme, sepse shkencëtarët mund të kuptojnë, synojnë dhe mundësisht të ndikojnë në shprehjen e mutacioneve të gjeneve për të parandaluar sëmundjen.