Se si stresi ndikon në psoriazë nuk është kuptuar plotësisht, por stresi kronik shoqërohet me një rritje të citokinave proinflamatore. Sipas studimeve, njerëzit me psoriasis kanë një rrezik në rritje të çrregullimeve mendore, duke përfshirë çrregullimet e të ngrënit, gjumit, seksit dhe përdorimit të substancave.