Kjo pyetje bëhet nga 55% e njerëzëve që kanë problem me variçet, por jo vetëm. Faktori gjenetik luan një rol në variçet tuaja. Perveçse janë një problem shëndetësor, ato përbëjnë dhe një problem të madh estetik. Variçet ndoshta janë shumë më të ndërlikuara për tu shëruar nga se mendoni ju. 

Por, sot nuk ka asgjë të pamundur, as shërimi I variçeve nuk është I pamundur. Duke marrë informacionin e duhur dhe me metodat që janë sot, ju mund të arrini shërimin e variçeve. 

Ju lutem na shkruani më shumë për gjendjen tuaj, per të na treguar më shumë, dhe ne do t iu japim sugjerimet dhe këshillat tona. 

Pergjigje nga dermatologu