Politikat e Privatësisë


Mjekesia.com nuk mbledh ndonjë informacion që na mundëson përcaktimin e identitetin tuaj aktual (“Informacionin Personal”) para, gjatë ose pas vizitës tuaj në Uebfaqen tonë, përveç Informacionit Personal që na jepni vullnetarisht (p.sh. nga paraqitja të dhënave tuaja në faqen tonë “Na Kontaktoni” ose lënia e një komenti ).

Në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave UE 679/2016 (GDPR), të dhënat personale që na ofroni përmes faqes në internet www.mjekesia.com drejtpërdrejt ose indirekt përmes lundrimit tuaj, do të përpunohen nga ne në mënyrë që t’ju sigurojmë klientëve informacione në lidhje me objektin shoqëror të kompanisë dhe në lidhje me produktet dhe shërbimet tona.

Kur na ofroni Informacione Personale drejtpërdrejt përmes Uebsajtit ose postës elektronike, ato përdoren nga ne vetëm për të identifikuar informacionin që ju po na ofroni (p.sh. për qëllime të përgjithshme të marketingut ose për t’ju njoftuar në lidhje me azhurnimet e produkteve tona dhe sherbimet).

Në disa raste, ne mund të dërgojmë informacion tregtar në lidhje me produktet dhe shërbimet tona bazuar në interesat tona të ligjshme të korporatave. Mund të kundërshtoni ose çregjistroheni në bazat tona të të dhënave për qëllime të komunikimit komercial.

ÇFARË INFORMACIONI MBLEDHIM NË PLATFORMËN TONË?

Informacion statistikor

Sajti jonë mbledh informacione statistikore nga përdoruesi duke i ruajtur në cookies, në hardiskun e vizitorëve. Për të mbledhur këtë informacion dhe për ta paraqitur atë në një trajtim statistikor për mjekesia.com, përdoren shërbimet e Google Analytics; kjo nënkupton që mbledhja dhe ruajtja e informacionit të treguar bëhet përmes “cookies” direkt midis shfletuesit të përdoruesit dhe serverit të Google Analytics. Kur përdoruesi të lidhet përsëri me këtë faqe në internet, serveri do të njohë numrin e ruajtur në “cookie”,  duke siguruar informacionin anonim të referuar. Procedurat menaxhohen dhe kontrollohen ekskluzivisht nga Google Analytics.

Informata personale

Ne nuk mbledhim Informacione Personale siç janë emri juaj, adresa, numri i telefonit, adresa e postës elektronike, informacioni i kartës së kreditit, numrat e llogarisë financiare ose informacion i lidhur me shëndetin, nëse nuk na e jepni vullnetarisht. Ne nuk e kombinojmë Informacionin Personal me Informacionin Statistikor.

Ne e vlerësojmë që, në juridiksione të caktuara, një adresë IP mund të konsiderohet Informacion Personal. Si të tillë, ne marrim masa për të siguruar që adresat IP të cilat ne i përpunojmë nuk ju identifikojnë.

SIGURIA DHE RUAJTJA

Ne përdorim masat e duhura teknike, organizative dhe administrative për të mbrojtur çdo Informacion Personal që përpunojmë në lidhje me vizitorët në Uebfaqen tonë ose me përdoruesit e Platformës sonë.

Periudha e ruajtjes së të dhënave tuaja do të jetë e nevojshme për mirëmbajtjen e marrëdhënies kontraktuale dhe, pasi të jetë përfunduar,  ne mbledhim informacionin dhe e ruajmë atë për qëllime analitike.

INFORMACIONI TJETËR I RËNDËSISHËM

Nëse ne ndryshojmë Politikën tonë të Privatësisë, ato ndryshime do t’i postojmë në këtë faqe, përveç opsionit “Përditësuar së Fundmi” në krye të kësaj faqeje në internet. Nëse bëjmë ndryshime materiale, ne do të njoftojmë klientët tanë më drejtpërdrejt, për shembull duke postuar një njoftim ose mesazh në faqen tonë të internetit ose duke ju dërguar me email para se këto ndryshime të hyjnë në fuqi. 

TË DREJTAT TUAJA

Në çdo kohë, ju mund të ushtroni të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale: hyrjen, korrigjimin, fshirjen, objektin, transportueshmërinë e të dhënave dhe kufizimin e përpunimit sipas GDPR 16/679 duke kontaktuar adresën e mëposhtme: [email protected]

Nëse ankesa juaj nuk është adresuar në mënyrë të kënaqshme, ju mund ta drejtoni ankesën tuaj tek Autoriteti Mbikëqyrës Shqiptar për të mbrojtur të drejtën tuaj të përpunimit të të dhënave personale.