Kjo mund te konsiderohet si një nga pyetjet më të vështira prë ti dhënë një përgjigje. Ka disa faktorë që ndikojnë në përkeqësimin e psoriasis, disa prej tyre janë: 

Stresi 

Sëmundjet e ndryshme 

Dëmtimet e lëkurës 

Medikamete të ndryshme. 

Cilido qoftë shkaktari që e përkeqëson gjendjen tuaj, ju nuk keni pse ndjeheni të pashpresë. Me këshillat e duhura dhe me metoda efikase, mund të arrihet drejt reduktimit të kësaj sëmundje. 

Ju lutem na shkruani për gjendjen tuaj dhe na tregoni më shumë detaje, në mënyrë që ne t iu japim sugjerimet e duhuara. 

Pergjigje nga dermatologu