Pervecse ndikon në anën estetike të një personi, rënia e flokëve ka dhe nje ndikim në anën emocionale në cdo person që vuan nga ajo.  Është pikërisht ana estetike, e dukshme nga të gjithë që të ndikon dhe emocionalisht. Zakonisht personat që vuajnë nga rënia e flokëve përjetojnë stres, janë më të  shqetësuar se të tjerët. 

Ndikimi emocional nga rënia e flokëve, perballohet nga trajtimi dhe parandalimi I saj, gjë që në ditët e sotme është më shumë se e mundur. Ndaj nuk keni pse të shqetësoheni dhe të stresoheni më shumë. 

Nëse jeni duke u përballur me një situatë të tillë, mund të na shkruani dhe të na tregoni më shumë detaje për gjendjen tuaj dhe ne do t iu japim përgjigjen apo sugjerimin që iu nevojitet. 

Pergjigje nga dermatologu